Featured

ערב קהילה ב18 בספטמבר 2019

לכבוד מסע ההסכמה נתכנס קהילת "קורס בניסים" עם אחינו מספרד שוויץ וצ'ילה. מאז פתיחת בית הספר שלנו בספרד, מגיעים אחינו מאירופה זו הפעם השנייה. אנו שוב יוצאים למסע הסכמה, שוב נלך במדבר, שוב נתפלל יחדיו בירושלים, ושוב נערוך לכבוד כולנו…

המשך לקרוא»

"קורס בניסים- בית המדרש של האהבה" אוקטובר 2019

התכנית השנתית  – עם אפרת שר-שלום 22 באוקטובר 2019 –  12 ביוני 2020 הוראתו האחת של ישוע הנצרתי. "קורס בניסים" עם לימודי"בית המדרש של האהבה" קורס בן 9 חודשים – מפגשים שבועיים בתל אביב וסדנאות במדבר. מטרת תכנית הלימודים היא…

המשך לקרוא»

מסע הסכמה 19-23 בספטמבר 2019

מסע הסכמה ב19-23 בספטמבר 2019 מסע בן 5 ימים בהנחיית אפרת שר-שלום בנתיבי הוראתו של ישוע הנצרתי, אחינו הבכור קומראן – מצדה – זמן מדבר – ירושלים אפרת שר-שלום:  מלמדת את "קורס בניסים – בית המדרש של האהבה"  בארץ ובעולם….

המשך לקרוא»

"הקשבה" סדנה עם אפרת שר-שלום

"הקשבה" – סדנה יומית עם אפרת שר-שלום מתקיימת ב30 באוגוסט 2019 מבוססת על "קורס בניסים" ולימודי "בית המדרש של האהבה" תקשורת עם אלוהים  היא מצב טבעי. תקשורת זו מתקיימת תמידית ונמסרת ממנו אלינו. היא אינה עוצרת לרגע. ממתינה בסבלנות שנקשיב….

המשך לקרוא»

מבוא לתכנית הלימודים השנתית ב8 בספטמבר 2019

"ראשית תכנית הלימוד בקבלתכם בברכה את הוראתי. הוראתי ניתנת מחדש בעת הזו. אחת היא לכל השכלים. אחת היא אל כל המבקשים לדעת את שלומו של אלוהים. אחת היא אל כל המבקשים להתעורר אל אורי. אחת היא לכל היודעים כי בשליחותם…

המשך לקרוא»

מסרים לשנת הלימודים תש"פ – ישוע הנצרתי

מסרים אלו התקבלו ישוע הנצרתי. מסרים אלו מיועדים למי שרוצים ללמוד בשנה זו את לימודי "בית המדרש של האהבה" ו"קורס בניסים". מסרים אלו יעזרו בהבנת מגמת הלימוד, מטרת תכנית הלימודים והכיוון אליו נושא הוא אותנו. לפניכם מקבץ של מסרים אודות…

המשך לקרוא»

ואהבת לרעך כמוך

"ואהבת לרעך כמוך. ואהבת אינו ציווי אלא תזכורת לאהבה. אתם ידעתם אהבה אחת לכול. ידעתם את האהבה האחת. תזכורת עדינה נדרשת על מנת להאיר אותה בשכלכם. אחת היא האהבה אותה חולקים השכלים כולם. אין אחד אשר זרה היא בשכלו. ואהבת…

המשך לקרוא»

ברוכים כל הבאים בשעריו

בית המדרש של האהבה פתוח לרווחה תכנית הלימוד ניתנת לנו על ידי ישוע, הוראה אפרת שר-שלום בתכנית מדרשים מתוך התורה אחד עם "קורס בניסים"   הלימוד מתקיים בתאריך: יום שישי 5.7.2019 בין השעות: 9:00-17:00 המקום: זמן מדבר     הנה המסר…

המשך לקרוא»

בית המדרש קם בשכלכם האחד

              בית המדרש של האהבה "בית המדרש קם בשכלכם האחד. "בית המדרש של האהבה". בית המדרש קם באומרכם כן לאהבתי ולהוראתי. אין הבדלים בהוראת השלום. אין הבדלים בשיעורי האהבה. אין הבדלים בחומרי הלימוד. כי…

המשך לקרוא»